Het ‘internet’ in de bodem

Leestijd: 3 minuten


Wist je dat in het park en bos er een soort ‘internet’ onder je voeten zit?
Bomen gaan met hun wortels op zoek naar voedingsstoffen.
In een gezonde bodem zie je veel bodemleven, zoals mollen, regenwormen, springstaarten en schimmeldraden. Schimmels zijn de ‘wortels’ van paddenstoelen. Zijn zijn lang en vertakt. Al die fijne schimmeldraden in de bodem vormen met elkaar een schimmelnetwerk. Dit (mycorrihza) schimmelnetwerk zorgt voor communicatie tussen bomen en transport van voedingstoffen.

Mycorrhiza
mycorrihza

Bomen en schimmels hebben elkaar nodig

De schimmels geven mineralen en water aan de bomen en andere planten. In ruil daarvoor krijgen deze schimmels er suikers (energie) voor terug. De schimmels kunnen zelf geen suikers aanmaken.
De boom maakt uit zonlicht en CO2 de suikers. Dat kunnen de schimmels in de bodem niet. De bomen kunnen echter met hun wortels niet overal komen, schimmels kunnen dat wel.
De opnamecapaciteit van bomen wordt met dit schimmelnetwerk enorm vergroot, tot wel 700%!
Deze schimmels en bomen horen bij elkaar en hebben elkaar nodig.

De schimmeldraden groeien in en rond de fijne wortelstructuur. Daar vindt ook de ruil van voedingsstoffen en water plaats.
Er zijn vele soorten schimmels die met bomen en andere planten kunnen samenwerken.

Stadsbomen hebben weinig schimmels

Wist je dat stadsbomen die in de verharding staan soms maar met 2 of 3 van deze schimmelsoorten kunnen samenwerken? In bosgrond kunnen bomen met minstens 20 schimmelsoorten samenwerken.

Insecten-alert!

Het schimmelnetwerk levert een extra service door het verzenden van (chemische) waarschuwingssignalen. Wanneer bomen door insecten worden aangevallen, versturen zij via dit schimmelnetwerk een soort insecten-alert. Zo kan de boom die wordt aangevallen andere bomen waarschuwen. Die kunnen zich hierop voorbereiden door bijv. stoffen naar hun bladeren te sturen. Die bladeren zijn dan niet meer eetbaar voor het aanvallende insect.

Schimmelnetwerk is 400 miljoen jaar oud

Wist je dat dit schimmelnetwerk in de bodem ongeveer 400 miljoen jaar oud is? Toen de eerste planten aan land kwamen, hadden zij geen uitgebreid wortelstelsel om water en voedingsstoffen op te nemen. Schimmels konden dat wel, maar waren voor hun energie (koolhydraten) afhankelijk van landplanten. Tegenwoordig werken bijna alle groene landplanten samen met (mycorrhiza) schimmels.

Maar…dit schimmelnetwerk in de bodem is kwetsbaar. Zo kunnen schimmels o.a. niet tegen bodemverdichting, verstoorde bodem en versnippering. Parkeren en andere schade aan de bodem is niet alleen erg schadelijk voor bomen maar ook voor het ondergrondse ‘internet’ en al het andere bodemleven.

In een gezonde bodem zie je veel bodemleven, zoals Springstaarten
Springstaart (2,7 mm)

Schimmels kunnen niet tegen bodemverdichting, verstoorde bodem en versnippering. Parkeren en andere schade aan de bodem is niet alleen erg schadelijk voor bomen maar ook voor het ondergrondse ‘internet’ en al het andere bodemleven.