Over ons

Wat is en doet de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam e.o.

Doelstelling en werkwijze

Onze doelstellingen zijn:

 • Het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin en het verbreiden van deze kennis
 • Het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur, in de eerste plaats onder haar leden maar ook buiten de vereniging
 • Het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming in de ruimste zin

Ons werkgebied omvat de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk.

Werkgebied KNNV afd. Rotterdam e.o.

Onze doelen worden ingevuld door het organiseren van excursies, workshops, lezingen, inventarisaties, adviezen aan de gemeente, bewoners en organisaties. Dit alles rond onderwerpen van de natuur in en rond Rotterdam.
De afdeling behoort bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging waartoe circa 50 afdelingen in Nederland behoren.

Jonge afdeling, lange traditie

De vereniging werd in 1901 opgericht door o.a. Eli Heimans, Jac. P. Thijsse, Hendrik Heukels en Han Heinsius. De voornaamste doelen waren en zijn het vermeerderen van de kennis van de natuur in de ruimste zin, het verspreiden van deze kennis, het aankweken van de belangstelling en liefde voor de natuur onder de eigen leden en ook daarbuiten en het bijdragen aan natuur- en landschapsbescherming.
De KNNV was de eerste Nederlandse organisatie die zich richtte op studie en bescherming van de gehele natuur, anders dan bijvoorbeeld de in 1899 opgerichte ‘Vereeniging tot Bescherming van Vogels’. Er wordt samengewerkt met andere natuurorganisaties. De KNNV stond aan de wieg van Vereniging Natuurmonumenten die zich ging richten op het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap, het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het beschermen van de stilte.

Draag bij aan onze missie

Wordt lid of donateur van onze vereniging en draag bij aan onze missie.

efde voor de natuur, ontzag en bewondering, verbondenheid en verantwoordelijkheid nemen or de natuur; dat is wat leden van de KNNV bindt.

Word lid van de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam

Word lid van de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam

KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam staat voor Samenleven met de Natuur.

Wij organiseren o.a. natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen. Wij zijn vaak buiten te vinden.
Wil jij ook samen de natuur ontdekken, onze passie voor de natuur delen en de natuur beschermen?
Word dan lid van de KNNV!

Contributie:

 • € 35,00 voor gewoon lid
 • € 17,00 voor jeugdlid (tot 25 jaar)
 • € 17,00 voor huisgenoot-lid

Je wordt dan lid van de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam en ook van de landelijke KNNV.

 • Je ontvangt 4x per jaar ons tijdschrift Natura
 • Krijgt 10% korting op natuurboeken van de KNNV uitgeverij
 • Kunt deelnemen aan diverse werkgroepen
 • Hotelreizen van de ARC
 • Kampeervakanties van de AKC
 • Activiteiten van de kampeergroep

Je kunt ons ook steunen met je lidmaatschap!

Lid worden