Natuurstudie

Natuurstudie: Wij ontdekken de natuur in Rotterdam

In Rotterdam leven meer dan 7000 soorten planten, dieren en paddenstoelen in het wild. Dat betekent dat zij zelf hun leefgebied gevonden hebben in onze stedelijke omgeving. Wij leven met hen samen.

Er worden regelmatig voor Rotterdam nieuwe soorten ontdekt.

Hoeveel heb jij er gezien?

Aalscholver-vangt-Groene-zeedonderpad
Aalscholver vangt Groene zeedonderpad, Nieuwe Waterweg, HvH

Excursies

Kijk voor de excursies bij de activiteiten.
Verslagen van de excursies vind je hier.

Natuurstudie boeken

De Nederlandse biodiversiteit

Dit boek geeft een overzicht van de biodiversiteit van Nederland. Het laat zien dat zelfs een klein en geologisch relatief jong land als Nederland een enorme diversiteit aan levensvormen herbergt.
Je kunt het boek downloaden van de website van Naturalis (514 pagina’s, Nederlands).

https://repository.naturalis.nl/pub/364861

Noordijk, J, Kleukers, R.M.J.C, van Nieukerken, E.J, & van Loon, A.J. (2010). De Nederlandse biodiversiteit. Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis ; European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.

Grassenboek

Bij Natuurlijk Delfland is het boek Te Hooi en te Gras uitgekomen. In dit boek zijn 100 Delftse grassen opgenomen waarvan 65 met een aquarel zijn afgebeeld. Het boek is ook uitermate geschikt voor natuurliefhebbers uit Rotterdam om met grassen kennis te maken.

te hooi en te gras

Natuurstudie tijdschriften

De Levende Natuur


Natuurtijdschriften is een samenwerking van Naturalis Biodiversity Center met meer dan 30 partnerorganisaties, waaronder de KNNV.
In totaal vind je er bijna 70.000 artikelen uit meer dan 70 verschillende tijdschriften.
Al deze publicaties kun je gratis downloaden. Van oude artikelen van Jac. P. Thijsse tot publicaties die dit jaar zijn verschenen.

Gras – De levende Natuur 3, 1898, Jac. P. Thijsse (pdf)

Webcam Slechtvalken

KNNV afdeling Natuurlijk Delfland beheert samen met TU Delft sinds vele jaren webcams in en bij de slechtvalkenkast in Delft.

Sinds 2013 broeden er jaarlijks slechtvalken op de campus van de TU Delft. De eerste jaren in een nestkast op een balkon van het EWI-gebouw op 90 meter hoogte. In 2017 is er een nieuwe nestkast geplaatst op de toren van de faculteit Bouwkunde, op ongeveer 50 meter hoogte en zijn de vogels verhuisd naar hun nieuwe territorium.

Het laatste ei lijkt in april 2021 definitief weggeschoffeld naar de zijkant door de slechtvalken.
Het wachten is op een nieuw broedsel.

Kijk mee

Webcam slechtvalken KNNV/TU Delft

Slechtvalken bij Bouwkunde

Natuurwerkgroepen

Er is altijd iets te doen!