Kweeklust moet blijven

Bij Natuurlijk Rotterdam e.o. is het verslag verschenen van het onderzoek naar de natuurwaarden op het terrein van Amateur Tuinders Verenging Kweeklust aan het Toepad 85, Rotterdam. Het bestuur van de atv Kweeklust had aan Natuurlijk Rotterdam e.o. gevraagd om zo’n inventarisatie.

De gemeente Rotterdam wil het terrein van Kweeklust ontruimen zodat een hockeyvereniging daarvan gebruik kan maken.

De conclusies zijn:

  • Het terrein van Kweeklust is gemengd struweel en bos. Struweel in een volkstuinencomplex is te verwachten. Bos betekent dat het al een oud complex is met volwassen bomen.
  • Er is een duidelijk verschil tussen de vogelbevolking van Kweeklust en enkele terrein van sportverenigingen in de regio Rotterdam. Kweeklust is vergeleken met de sportverenigingen veel vogelrijker. Indien Kweeklust verdwijnt is dat een aantasting van de vogelpopulatie. Voor de veenmol en de meervleermuis is te vreze dat deze zullen verdwijnen door de ingrepen en inrichting in het landschap.
  • De grensbomen vormen een belangrijke rol voor vogels, insecten en de ecologische corridor en dienen dan ook in te worden beschermd.
  • De waarneming van de meervleermuis laat een rol zien als ecologische corridor.
  • De twee moerascypressen op het complex verdienen het om op de lijst van monumentale bomen geplaatst te worden.
  • De vossendrollen op de Joodse Begraafplaats wijzen op een zekere rust voor deze dieren.


Het rapport kun je hier downloaden:

https://rotterdam.knnv.nl/wp-content/uploads/sites/72/2023/11/03-Kweeklust-moet-blijven.pdf