ANBI

Naam

Natuurlijk Rotterdam, KNNV afdeling Rotterdam e.o.

Doelen

Wij vermeerderen kennis van de natuur in de ruimste zin en verbreden deze kennis;
wij kweken belangstelling voor en liefde tot de natuur aan en wij dragen bij aan de natuur- en landschapsbescherming.

https://rotterdam.knnv.nl/over-ons/

Onze doelen worden ingevuld via excursies, workshops, lezingen, inventarisaties, adviezen aan de gemeente, bewoners en organisaties. Dit alles rond onderwerpen van de natuur in Rotterdam.
De afdeling behoort bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging waartoe circa 50 afdelingen in Nederland behoren.

Onze middelen worden ingezet voor onze doelen zoals boven omschreven.

Contact

Contactadres: Jan van Avennesstraat 7 A, 3021RL Rotterdam
Email: natuurlijkrotterdam@knnv.nl
RSIN 863710888
Voorzitter: G. van Poelgeest, Secretaris: K. Breeuwer, Penningmeester: S. van Haarst
Onze bestuurders zetten zich zonder financieel gewin in voor de natuur en de biodiversiteit in Rotterdam e.o.

Activiteiten

(zie Website en Jaarstukken)
Agenda geweest
Agenda komend
Cursussen geweest
Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 (pdf)

KvK-nummer 85697915
IBAN NL75TRIO0320443523 (KNNV afdeling Rotterdam e.o.)