Rooftopevent natuurinclusief bouwen

di 21 juni 2022 Georganiseerd door de gemeente Rotterdam en AIR. KNNV afd. Natuurlijk Rotterdam e.o. was er bij.

polsbandje
polsbandje

De lezing vond plaats in Het Nieuwe Instituut (HNI). Het bereiken van de zaal was een uitdaging. Fiets geparkeerd in het fietsenrek achter, waar vroeger de heemtuin was. Dit bleek later een ongelukkige keuze. Aan de voorkant stonden tijdelijke hekken voor de fietsen. Met de lift naar boven. Boven kreeg ik te horen dat ik zo niet bij de roze zaal kon komen en dat ik met de roze trap moest. Met dezelfde lift weer naar beneden. Door de hoofdingang naar buiten. In de rij voor de intake. Polsbandje om de pols, zakje zaden in de hand. Roze trap was geen optie (vanwege hoogtevrees, knieblessure, gebreken).

roze trap
roze trap

Moest weer naar de achterkant waar buiten een mobiele lift stond. Mobiele lift was geen optie (vanwege de eerder genoemde beperkingen). Met dezelfde (binnen)lift van de eerste keer weer terug naar boven. Vier doorzichtige trappen naar het dak. Daar was de zaal in de open lucht in de volle zon.
Ik had hier niet op gerekend en had geen beschermende kleding of zonnebrand.

mobiele buitenlift

In de zaal zaten overheidsmedewerkers en enkele projectontwikkelaars. Toen gevraagd werd of de vertegenwoordigers van natuurverenigingen op wilden staan bleek alleen KNNV afd. Natuurlijk Rotterdam e.o. voor natuur op te staan.

Barbara van AIR gaf een pitch over het event. Rotterdam architectuurmaand wordt georganiseerd om Rotterdam te promoten als architectuurstad. Het dakpodium, als festivalhart, is ontworpen door MVRDV. Dit sloot naadloos aan bij het onderwerp waar gaat de stad naartoe, klimaatadaptatie en vergroening.

Monique van de gemeente Rotterdam vertelde hoe het naadloos aansluit bij de omgevingsvisie. Duurzame verstedelijking, compact bouwen. Het raakt haar persoonlijk. Ze wil voor deze planeet zorgen en het boek De Goede Voorouder gaan lezen.
Ook Barbara ervaart deze urgentie. Zij ziet kansen en uitdagingen voor het experimenteren met het podium op het dak. “Het kan ook leuk zijn” (sic red.).
Monique noemde als voorbeeld van natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen Little C. Hoge dichtheid en compact. Er worden zachte oevers aangelegd in de Coolhaven. In de parkeergarage groeien boomwortels door het dak.
Een ander voorbeeld was het bedrijf Versteegen (specerijen) gevestigd in de Spaanse Polder. Versteegen gaat zaden CO2 neutraal ontwikkelen en verspreiden en het bedrijfsterrein voor de werknemers vergroenen.
Monique is blij met de aanwezige belangstellenden maar zoekt meer investeerders, projectontwikkelaars en private partijen die nadenken over waar de stad naartoe gaat en zich inzetten voor klimaatadaptatie, vergroening en energietransitie.

Onno Dwars is directeur bij Ballast Nedam. Zijn boodschap is o.a. dat natuurinclusief bouwen al lang kan. Zij hebben het manifest opgesteld en de petitie. We hebben de natuur hard nodig om een gelukkig mens te worden. Het bedrijf heeft veel vacatures. Er zijn te weinig opdrachtgevers voor natuurinclusief bouwen.
Wij zijn het Bangladesh van Europa. Niet vanwege de zee, maar vanwege de rivieren en de delta. Wij zijn blind voor signalen. Om de urgentie te laten zien zou je op de gebouwen in Rotterdam een markering moeten aanbrengen voor een zeespiegelstijging van 60 m. (Vianney Koelman red.). Onno zegt dat er kansen zijn om een beweging te bewerkstelligen en dat wij (mensheid red.) de winnaar zullen zijn.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in steden de nachttemperatuur onvoldoende daalt waardoor de kans op hartfalen wordt vergroot. Wij (stedelingen red.) negeren signalen. Wij zijn als kanaries in de mijnen.
Ballast Nedam creëert projecten om wet- en regelgeving te veranderen. Elk gebouw is momenteel een milieudelict. Kansen zoeken in gasloos bouwen. Voorbeeld stellen. Vergroeningstransitie versnellen. Voorbeelden zijn Hart van Zuid, Tuinbuurt Vrijlandt.
Het manifest natuurinclusief bouwen ligt er. Nu moet er doorgepakt worden. Ballast Nedam hanteert een eigen bouwbesluit met hogere normen voor natuurinclusief bouwen. Bewoners krijgen bijvoorbeeld bomen in hun voortuin.
Grondstoffentransitie, natuurlijk bouwen, natuurinclusief bouwen, CO2 negatief bouwen. Triodosbank heeft een financiering met rentekorting voor natuurinclusief bouwen.
Een woning van stro is tegenwoordig waardevast. BN werkt aan projecten waarbij gras, vlas en stro als bouwstoffen door de agrarische sector geproduceerd gaan worden.
Er moet een gezondheidstransitie komen vergelijkbaar met de aanleg van het rioleringstelsel in de negentiende eeuw. Dit heeft invloed op de levensverwachting van de stadsbewoner. De levensverwachting in Rotterdam is lager dan in de rest van Nederland. Door een meer natuurlijke groene omgeving worden mensen gezonder en gelukkiger oud. Uit onderzoek blijkt dat een park en een meer natuurlijke omgeving zorgt voor betere luchtkwaliteit en een gezondere leefstijl. Minder diabetes, stress, depressie, vroeggeboorte, ADHD, astma, migraine, hoge bloeddruk, zorgkosten. Ga naar buiten en drink water. Natuurinclusief bouwen wordt een revolutie in woon/leefstraten.

Na 1,5 uur heb ik met lichte verbrandingsverschijnselen het rooftopevent via dezelfde weg verlaten.

Aldus opgetekend door Karin

Opmerkingen en bevindingen

Ik vond de locatie ongelukkig gekozen m.b.t. het onderwerp. Hij vertoonde geen enkel kenmerk van natuurinclusiviteit of een andere vorm van inclusiviteit. Een roze tapijt en roze verf maakt iets niet inclusief, evenmin als een groen tapijt en groene verf iets natuurlijk maakt. Er was geen bescherming tegen de zon voor de deelnemers. De locatie was buitengewoon slecht bereikbaar, onder het mom van “het kan ook leuk zijn”.
Ook het verspillen van Rotterdams zaad als gadget aan de eventbezoekers geeft weinig vertrouwen in het serieus nemen van het onderwerp.
Naar mijn mening kon het zaad door gemeente Rotterdam beter besteed worden aan het dakpark, waar wij tijdens de nationale bijentelling in het door de gemeente ontworpen en beheerde gedeelte geen bloeiende planten of insecten hebben aangetroffen.

https://rotterdam.knnv.nl/excursies/#dakpark

zakje met Rotterdamse zaden

Sta op voor natuur