Natuur in je buurt

Op 14, 15 en 16 maart kun je kiezen voor de Gemeenteraad en de Wijkraden.
Kies voor echte natuur in je buurt.
In Rotterdam zijn veel mensen die zich inzetten voor echte natuur in de buurt en dit niet als decoratie zien.
Zij willen ruimte geven aan vogels, insecten, vissen, zoogdieren, planten en alle andere levensvormen.
De natuur geeft rust, schone lucht, stilte, soortenrijkdom, schoon water, ritme, materialen en voedsel.
Kies daarom voor natuurinclusief werken, bouwen en wonen.
Wij worden blij van een natuurlijke leefomgeving en willen samenleven met de natuur.

Onze ideeën over natuur in jouw buurt vind je hier.

Foto: Stadskantoor Venlo, Nanda Sluijsmans, Den Haag, Nederland, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons