Manifest Bouwen voor Natuur

54 Bouw-, natuur- en milieuorganisaties, waaronder de KNNV, doen een gezamenlijke oproep om ook voor de natuur te bouwen.
Met natuur bedoelt men onze van nature voorkomende inheemse flora en fauna. Onder natuur wordt niet verstaan gekweekte planten, dieren en huisdieren.

In het manifest staan drie bouwstenen voor de natuur die volgens de opstellers in ieder bouwproject thuis horen:

1. Natuur in de woning

Verblijfruimtes en nestelstenen in de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten vogels zoals de huismus en de gierzwaluw en voor diverse soorten vleermuizen.

2. Natuur rondom de woning

Groene daken en groene gevels met ecologische waarde en groen met een ecologische betekenis in de tuin.

3. Natuur in de buurt

Groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en groene verbindingsroutes voor dieren. 
(Met groen wordt bedoeld groen dat ook van waarde is voor de natuur -dat zijn wilde inheemse planten en dieren, dus niet voetbalvelden zonder natuurwaarde of siergroen).

Volgens de initiatiefnemers moeten deze drie bouwstenen verplicht worden voor elk nieuwbouwproject door ze in de wet- en regelgeving (Omgevingswet) vast te leggen.

De opstellers

ABN AMRO Bank N.V., Prof. dr. ir. Anke van Hal, Arcadis, ASN Bank, AVVN samen natuurlijk tuinieren, Ballast Nedam Development, BAM Wonen, BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), De Dakdokters, De Twee Snoeken Architecten, De Vlinderstichting, De Volksbank, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Dolmans Landscaping Group, Donker Groep, ECO+BOUW, Prof. dr. Geert de Snoo (NIOO-KNAW), Dr. Gerard Korthals (Centrum voor Bodemecologie,
NIOO-KNAW, WUR), Heijmans, idverde NL, IVN, Dr. Jolanda Maas, (assistant professor afd. Klinische, Neuro en Ontwikkelingspsychologie, VU), KennisCentrum Circulaire Bouw (KCCB), Drs. Kim van der Leest, KNNV, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), Lodewijk Hoekstra, Prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW), Em. prof.dr.ir. Michiel Haas, (Organisatie nibex. green, voormalig TU-Delft), MVRDV Architecten, Nationaal Dakenplan, Naturalis, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Dr. ir. Nico Tillie (Urban Ecology & Ecocities Lab, TU Delft), Nico Wissing, NL Greenlabel, Optigrün Benelux, Paul de Ruiter Architects, Rijnbout Architecten, Dr. ir. Robbert Snep (senior onderzoeker Groene Steden, WUR), Ruimtelab Architecten, Stichting Groenkeur, Stichting Steenbreek, Sweco Nederland, Tuinbranche Nederland, Urgenda, Vakbeurs Openbare Ruimte, Velt vzw, Vereniging voor Bouwwerk Begroeners, Vesteda, Vogelbescherming Nederland, VolkerWessels, Zoogdiervereniging


Lees het manifest in onze landelijke kennisbank (pdf).

Manifest Bouwen voor Natuur

Manifest Bouwen voor Natuur

Bouwen voor Natuur (pdf)