KNNV Natuurlijk Rotterdam pleit voor een gezonde bodem in onze parken

Wereld Bodem Dag

Zondag 5 december 2021 is Wereld Bodem Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde bodem. De KNNV Natuurlijk Rotterdam roept de gemeente Rotterdam op om natuurinclusief beleid te voeren bij bouwprojecten en bij festivals.

Er zijn steeds meer plekken in de wereld waar de bodem is aangetast.
Een gezonde bodem is essentieel is voor al het leven op aarde!
Een verdroogde, verarmde, vervuilde en/of ingeklonken bodem veroorzaakt erosie.
Landverschuivingen, misoogsten, dijkdoorbraken en miljoenen slachtoffers zijn daarvan het trieste resultaat.
Het beschikbare aantal m2 gezonde bodem neemt steeds verder af door verstedelijking en toenemende bodemexploitatie (zoals o.a. mijnbouw en energiewinning).

Bosbodem is pas na 75 jaar volwassen

De bodem wemelt van de dieren. Niet alleen een enkele mol, maar vooral insecten, geleedpotigen, spinnen en eencelligen leven daar.
In een kubieke meter gezonde bodem zitten 20.000 wormen, 3000 slakjes, 200 spinnen, 200 pissebedden, 200 duizendpoten, 400 kevers, en 10 miljoen nematoden, oftewel aaltjes.
Ze leven van elkaar of van het plantaardig materiaal dat er ook in zit.

De bodem is vergeven van schimmels, bacteriën en algen, biljoenen per kuub!
Al dat dierlijke en plantaardige leven zorgt ervoor dat er iets op de bodem kan groeien.
Zij zorgen voor een goede structuur met voldoende lucht, water en voeding, zodat planten en bomen kunnen groeien. Hoe langer de bodem heeft kunnen rijpen, hoe langer bladafval en afgestorven planten hebben kunnen zorgen voor voedseltoevoer voor het gewriemel, hoe stabieler het bodemleven en hoe waardevoller de bodem is voor alles wat er bovenop staat, alles wat wij kunnen zien.

Een beetje bosbodem doet er wel 75 jaar over om volwassen te worden.
Dat de bodem en daarmee de bomen een bepaald stadium bereikt hebben, merk je aan de toename van goed zichtbare natuur zoals paddenstoelen, planten en broedvogels.

Een volwassen bodem is goud waard. Daarom doet KNNV Natuurlijk Rotterdam een oproep aan de gemeente tot behoud van een gezonde bodem in de Rotterdamse parken.

Een volwassen bodem is goud waard. Bouwen in een park en festivals zorgen voor bodemverdichting met alle nadelige gevolgen. Foto: Sharon Winston.
world soil day

World Soil Day

World Soil Day