Gratis veldgids ‘Invasieve houtige planten’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer, een veldgids gemaakt met daarin de uitheemse bomen en struiken die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade.
In de Nederlandse bossen komen diverse uitheemse bomen en struiken voor. Wij worden niet van alle planten vrolijk. Sommigen verdringen andere (inheemse) soorten. Het is belangrijk om de meest risicovolle exoten te kunnen herkennen. Omdat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, kunnen ze beter verwijderd worden. Vooral wanneer ze nog maar weinig voorkomen. Dan kun je ze nog goed en volledig verwijderen.
Herkenning van deze soorten is niet altijd even gemakkelijk. In deze nieuwe Veldgids Invasieve houtige planten in Nederland staan 45 soorten(-groepen) beschreven. Per soort wordt informatie gegeven over onder andere belangrijke kenmerken, gelijkende soorten, de actuele verspreiding, de effecten van de soort en hoe de plant te verwijderen is. De veldgids bevat veel foto’s, die het makkelijker maken om een soort te herkennen.
Je kunt deze veldgids downloaden op:
https://www.nvwa.nl/documenten/plant/planten-in-de-natuur/exoten/publicaties/veldgids-invasieve-houtige-planten-in-nederland
(pdf document, 57 pag. 22,4 MB)