Eindejaars plantenjacht

Op vrijdag 30 december 2022 ontmoeten acht liefhebbers van wilde planten elkaar voor de
eindejaars plantenjacht in samenwerking van de Florawerkgroep Rotterdam.
Onder leiding van Sharida doorkruisen wij diverse buurten in Groot-IJsselmonde. Regen en wind trotserend zoeken we bloeiende (!) planten langs de huizen, tussen stoeptegels en bij groenstroken. De vragen over determinatiekenmerken leveren handige tips op, zoals één rij haren (bij vogelmuur) en de aaneengegroeide kroonbladeren van ereprijs. Bij sommige exemplaren, met halfdichte knoppen, voeren we discussie of we deze mogen meetellen of niet.
In no time is het uur voorbij en hebben we een oogst van 16 soorten. Het lijkt weinig, maar gezien de minder gunstige weersomstandigheden zijn we toch tevreden: akkerereprijs,
Canadese fijnstraal, duizendblad, hazelaar, herderstasje, klein kruiskruid, kleine veldkers, madeliefje, paardenbloem, paarse dovenetel, reukloze kamille, scherpe boterbloem en straatgras, tuinwolfsmelk, vogelmuur en witte dovenetel. Binnen dat uur zien we ook niet bloeiende en vruchtdragende planten, maar ook paddenstoelen zoals de oranje druppelzwam, (water)vogels en (korst)mossen. Het blijft verrassend hoeveel moois er in elke buurt te ontdekken valt.
Na onze ontdekkingstocht neemt Sharida ons mee door een straatje met dijkwoningen en vervolgens naar het Energiehuis: Een oude school die in gebruik is voor diverse duurzame initiatieven. Tijdens een overheerlijke vegetarische lunch delen we op welke wijze de natuur ons inspireert: Meedoen met soortentellingen en natuurvakanties, aanleggen van biologische buurtmoestuinen, bedenken & uitvoeren van natuurbeheerprojecten, en delen van natuurfoto’s en -nieuws. Zo nodig oefenen we ook invloed uit via petities, burgerberaad en bezwaarprocedures. Allemaal zaken die bijdragen aan een gezonde natuurlijke leefomgeving. En wie wil dat nu niet?
De waarnemingen zijn te vinden: klik hier

Tekst: Celeste, Foto: Geert