Cursus Natuur Totaal

Natuurlijk Delfland start op 14 februari de cursus Natuur Totaal.
De cursus geeft een brede basis voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming en hoe deze doelen in te zetten voor activiteiten.
Ook leden van Natuurlijk Rotterdam zijn welkom!

De cursus loopt tot november 2023 en wordt afgesloten met een getuigschrift.
Natuurliefhebbers die al wat ervaring hebben met natuurstudie, natuureducatie of natuurbescherming en een actieve houding hebben om volwassenen daarbij te begeleiden en te stimuleren, worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

De cursus bestaat uit 27 dagdelen. De avonden zijn op dinsdag en de excursies op zaterdag. De cursusdata zijn buiten de schoolvakanties geprogrammeerd.

De totale urenbelasting is 110 uur, inclusief huiswerk. Het huiswerk wordt via een verwerkingsboek gemaakt. De cursus wordt in Delft gegeven.

De kosten voor de cursus zijn € 60,-; leden Natuurlijk Delfland € 40,-; leden Natuurlijk Rotterdam € 40,-Informatie via natuurlijkdelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42. Vraag het programma aan.

Diverse landschappen en de diverse ecologische processen in deze gebieden worden bestudeerd en ervaren: strand en duinen, graslanden, tuinen, steden, recreatiegebieden, oevers en water. Ook wordt geleerd hoe je gegevens verwerkt en hoe je een projectplan maakt.

Bij het thema Natuureducatie zijn enkele onderwerpen: opzetten van natuureducatieve vormen. Welke vormen spreken welke doelgroepen aan?

Bij Natuurbescherming worden de diverse vormen die Natuurlijk Delfland / Westland behandeld zoals het bestuderen van een bestemmingsplan en een bezwaarschrift samenstellen.

In deze cursus leren de deelnemers: te weten waar we als Natuurlijk Delfland voor staan, wat is onze basis, hoe pakken wij activiteiten aan, welke ondersteunende mogelijkheden hebben we.

De aanleiding om deze cursus te organiseren is dat er bij natuurverenigingen en Natuurlijk Delfland in het bijzonder grote behoefte is om kader te vormen om de doelen en organisatie vorm te geven. Dus mensen die activiteiten en projecten kunnen opzetten, teams kunnen begeleiden en in het bestuur kunnen meedraaien. Het betekent niet dat de cursus een grote diepgang zal hebben maar veel meer een brede kijk op verenigingen en hun doelen. De cursisten moeten op een hoger niveau kijk krijgen op doelstellingen en hoe je die kan bereiken met een organisatie.