Slechtvalken in de regio

Rond 17 april 2022 zijn ook dit jaar 4 Slechtvalken geboren op het dak van het Erasmus MC.
In Delft is het laatste ei op 13 april vlak nadat het gelegd is opgegeten door een Nijlgans (zie video).
In de nesten in Europoort en de Waalhaven zijn 4 en 3 eieren gelegd.
Werkgroep roofvogels HW