Cursussen

Onze workshop vogeltelling is helaas al geweest.
Binnenkort organiseren we weer nieuwe cursussen.
Kijk op de website!


Verslagen

Workshops vogeltelling

Deze activiteit i.s.m. Natuurlijk Delfland vond plaats vanwege de Nationale Tuinvogeltelling van vrijdag 28 januari 2022 tot maandag 31 januari 2022.
Met de gegevens van de waarnemingen draagt een ieder een steentje bij om landelijke conclusies van de stand van vogels te kunnen trekken. Samen sterk.
KNNV is partner.

Tijdens de zoombijeenkomst op 20 januari zijn met gebruik van een slideshow en toelichting door Marijke Heijne en Geert van Poelgeest de volgende vragen beantwoord: Welke vogels kan je in je tuin tegenkomen? Hoe herken je deze vogels? Wat kan je doen om je tuin vogelvriendelijker in te richten? Hoe meld je waargenomen vogels?
Daarna werd onze prille kennis getest door verschillende vogels te vergelijken en te benoemen.

Bij de excursie in Rotterdam waren we te gast bij volkstuinvereniging VTV Blijdorp, Overschie. We bespraken hoe je naar vogels kijkt én luistert. Wilco Tuinman vergeleek een klein aantal verschillende vogelgidsen. Over eentje was Wilco zeer enthousiast: de door KNNV in 2021 uitgegeven gids van Zangvogels in vlucht. Verder lichtte Wilco de essenties van een verrekijker toe. Vervolgens gewandeld en geobserveerd in de directe omgeving van VTV Blijdorp, Overschie: Park16hoven. Hiervoor gebruikten we de pdf van De Nationale Vogeltelling. Doordat de bomen en struiken nog kaal zijn hebben we veel vogels kunnen zien.

We zagen aalschover (2), ekster (5), halsbandparkiet (5),fuut (2), houtduif (10), kuifeend (6), koolmees (2), merel (1), meerkoet (7), nijlgans (2), pimpelmees (1), waterhoen (3), wilde eend (9), zwarte kraai (3) en we hoorden een winterkoninkje.
De eerder gesignaleerde zwerm sijsjes in het elzenbosje en de zilverreiger verbleven op dat moment elders.

Deze telling geven we door aan waarneming.nl en tuinvogeltelling.

vogelworksho
vogelgidsen vergelijken
tekst en foto’s: Sannetje
Handboek vogels in de vlucht
Handboek vogels in de vlucht

Cursus insecten fotograferen

Zaterdag 9-10-2021
Cursus ‘Insecten fotograferen kan je leren’ in de Spoortuin.
Insecten fotograferen is lastig. Bij, vlinder of zweefvlieg: ze zitten nooit stil.
Geert van Poelgeest leerde je in deze workshop wat wel werkt om ze lang genoeg stil te laten zitten voor een mooie foto, of beter determinatieplaatje, om ze daarna weer vrolijk verder te laten vliegen natuurlijk.
Het was een succes. Na een introductie van initiator Philip over de Spoortuin, onderdeel van de Groene Connectie, zijn door de vijftien deelnemers o.l.v. Geert de te vangen insecten gefotografeerd.
De waarnemingen worden naar Philip gemaild zodat hij ze kan delen op facebookpagina De Spoortuin.
Het was een leuke, leerzame middag!

Tekst en foto: Sannetje